Bokningsvillkor

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR BOKNING
Genom att göra en bokning hos rentavillamallorca.com (nedan kallad RVM) accepterar kunden de "Allmänna villkor" som anges nedan:
1. Rent a Villa Mallorcas verksamhet och tjänster.
Rent a Villa Mallorca erbjuder förmedling av tjänster från tredje part på webbplatsen, nämligen kontrakt med ägare av semesterfastigheter och Rent a Villa Mallorca fungerar därför endast som en mellanhand mellan kunden och ägaren.

2. Bokningsprocessen
Hyresavtalet med ägaren och kunden träder i kraft vid mottagandet av bokningsbekräftelsen (förklaring om acceptans), som RVM agerar som agent och representant för hyresvärden på hans vägnar. Bokningsbekräftelsen kräver inget särskilt formulär. Kunden ska notera det antal personer och djur som anges i bokningen. Bokningar kan göras utan individuell kommunikation via en onlinebokningsprocess (avtal om e-business).
Följande gäller för avtalets ingående: Avtalet uppstår när RVM:s bokningsbekräftelse inkommer till kunden.
RVM är behörig att inkassera alla betalningar, även när det gäller avbokningsavgifter och andra betalningar från uthyraren, som försäljningsrepresentant för inkassering av uthyraren.
För bekräftelse av din bokning måste en icke återbetalningsbar deposition på 30% av det totala hyrespriset betalas, det återstående beloppet förfaller en månad före vistelsens början, ej återbetalningsbart. Underlåtenhet att betala kommer att leda till annullering av din bokning.
Om betalning inte sker inom den ovannämnda perioden kommer semesterbostaden att bli tillgänglig för alla ändamål i enlighet med avtalet och det finns ingen avtalsenlig eller laglig rätt till retention från kundens sida, RVM har rätt att utfärda en varning med en tidsfrist och att bemyndiga hyresvärden att säga upp avtalet och att debitera kunden på uppdrag av hyresvärden en fast avbokningsavgift.


3. Priser/erbjudanden
De priser som gäller för en bokning är alltid de som publiceras på webbplatsen vid bokningstillfället.
RVM förbehåller sig rätten att publicera sista minuten-erbjudanden utan föregående meddelande och på eget bevåg, så att kunden inte kan kräva någon form av rabatt eller minskning efter att bokningen har bekräftats.
4. Ansvar
De beskrivningar, bilder och annan information som publiceras på RVM är i enlighet med egenskaperna för varje fastighet vid den tidpunkt då den registrerades på vår webbplats. RVM åtar sig att uppdatera denna information så långt det är möjligt, och därför kan den information och de bilder som publiceras ändras utan föregående meddelande. RVM ansvarar inte för eventuella ändringar av inredning eller utrustning som kan inträffa mellan bekräftelsen av bokningen och kundens tillträde till fastigheten.
RVM ansvarar inte för eventuella ändringar i händelse av force majeure såsom pandemier, epidemier, strejker, krig, jordbävningar, el- eller vattenavbrott, stormar, byggnadsarbeten nära boendet och andra omständigheter som inte kunde förutses vid bokningstillfället.
RVM ansvarar inte heller för fel på hushållsapparater, värme, luftkonditionering, pool, Internet etc. Även om RVM regelbundet kontrollerar att utrustningen i varje fastighet fungerar korrekt, beror detta i slutändan på ägaren. Om kunden upptäcker något fel bör han/hon kontakta RVM omedelbart, så att ägaren kan lösa felet så snart som möjligt. Det måste dock beaktas att det är nödvändigt att en viss tid förflyter mellan upptäckten av problemet och dess lösning. RVM kommer därför varken att betala eller vara ansvarig för eventuella krav på funktionsfel efter avresan.
Kunden ansvarar för att fastigheten används på rätt sätt, inklusive föremål i fastigheten såsom elektriska apparater, möbler etc. och utanför fastigheten såsom poolen, grillen etc.
RVM ansvarar inte för eventuella olyckor som kan inträffa under vistelsen, inte heller för stöld eller stöld av någon typ av föremål inom eller utanför den avtalade fastigheten.
Alla klagomål måste göras skriftligen till ägaren eller till RVM.

5. Driftstörningar/avbrott
Kunden förbinder sig att respektera fastigheten och alla föremål i den. Vid brott eller skada skall kunden inom 24 timmar kontakta ägaren eller IPM så att brottet eller skadan kan repareras. Kunden kan också kräva ekonomisk ersättning från IPM i händelse av att skadan är kundens ansvar.
6. Ändringar/uppsägningar av RVM
Följande skall utgöra skäl för RVM att häva avtalet:
a) ...fel eller haveri på grund av felaktig användning av kunden eller hans följeslagare. b) ...buller eller olägenhet som orsakas grannar eller andra personer. c) ...att inte respektera de regler som ägaren inför på sin egendom, såsom öppettider för poolen, användning av luftkonditionering etc.
d) ...att elfordon som behöver laddas inte får göra det i semesterbostaden utan föregående tillstånd från ägaren eller IPM. Om så är fallet kommer förbrukningen att betalas separat. e) ...att inte betala resten av det totala beloppet för bokningen vid tidpunkten för överlämnandet av nycklarna eller att inte betala en deposition i de fastigheter där detta krävs.

I detta fall kommer kunden att förlora förskottsbetalningen av bekräftelsen.

7. Avbokningsavgifter
RVM debiterar följande avbokningsavgifter när kunden avbokar:
Förlust av depositionen på 30% av det totala hyrespriset som gjordes vid bokningstillfället.
Om avbokningen görs inom fyra veckor före vistelsens början debiteras hela hyresbeloppet.
Om RVM avbokar bokningen kommer RVM att erbjuda kunden ett liknande boende. Om kunden inte accepterar detta kommer det betalda beloppet att återbetalas utan ytterligare kostnader.
Vi rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring.

7.1 Villkor för ändring av bokning och datum:

Det slutliga priset för den andra bokningen måste vara lika med eller högre än det slutliga priset för den första bokningen.
Den återstående betalningen måste göras vid tidpunkten för datumändringen. Den nya bokningen kommer inte att göras utan den slutliga betalningen. Kunden måste betala de vanliga avbokningsavgifterna för att avboka den första bokningen.
Om kunden avbokar ombokningen av en ändring av datum, ådrar sig kunden en avbokningsavgift på 100%.
Om agenturen avbokar ombokningen av en ändring av datum på grund av att det bokade boendet inte är tillgängligt, kommer kunden att erbjudas ett likvärdigt boende i kvalitet och pris enligt RVM:s bedömning. Det belopp som kunden har betalat återbetalas inte.
Om kunden vill ha ett dyrare boende måste han/hon betala prisskillnaden vid tidpunkten för ombokningen.
8. Villkor för bokning.
Lag 2/2016, av den 30 mars, om skatt på turistvistelser på Balearerna och åtgärder för att främja hållbar turism.

Vi informerar dig om att sedan juli 2016 är en ny skatt på turism på Balearerna lagligt i kraft, denna "turistskatt" / "Ecotasa" ingår inte i priset såvida den inte visas som ett tillägg i bokningen och måste betalas separat. 

Priserna kan ändras efter säsong och år, och beror på om det finns en uppdatering från "Govern de les Illes Balears". I händelse av en ändring av beloppet måste motsvarande uppdaterade belopp från "Govern de les Illes Balears" betalas på bokningsdatumet.
Tillämplig lag och behörig domstol
Bokningar ska regleras och tolkas i enlighet med spansk lag och ska endast och uteslutande omfattas av jurisdiktionen för domstolarna i Inca eller Palma de Mallorca (Balearerna).
Kunden accepterar vid tidpunkten för bokningen ovan nämnda lag och jurisdiktion och kan inte göra anspråk på andra domstolar än de i Palma de Mallorca.